DỊCH VỤ

1. Bảng giá áp dụng cho quan hệ huyết thống trực hệ cha - mẹ -con sử dụng bộ kít Identifiler Plus.


TT

Thời gian

 Lệ phí cho 2 mẫu (VNĐ) 

Thêm mẫu thú 3 (VNĐ)

1.

03 ngày

4 triệu

1,5 triệu

2.

01 ngày

6 triệu

2 triệu

3.

08 giờ

9 triệu

2 triệu

4.

06 giờ

10 triệu

2.5 triệu

5.

04 giờ

12 triệu

3 triệu


2. Bảng giá áp dụng cho quan hệ huyết thống theo dòng nội Ông nội – cháu trai; Bác, chú trai – cháu trai. Phân tích 23 locut gen sử dụng bộ kít Y-Filer.

 

TT

Thời gian

 Lệ phí cho 2 mẫu (VNĐ) 

Thêm mẫu thú 3 (VNĐ)

1.

03 ngày

5 triệu

2 triệu

2.

01 ngày

7 triệu

2 triệu

3.

08 giờ

11 triệu

3 triệu

4.

06 giờ

12 triệu

3 triệu


3. Bảng giá áp dụng cho quan hệ huyết thống: Bà nội - cháu gái; Phân tích 12 locut gen trên nhiễm sắc thể X sử dụng bộ kít Argus – X12 của hãng Qiagen.

 

TT

Thời gian

 Lệ phí cho 2 mẫu (VNĐ) 

Thêm mẫu thú 3 (VNĐ)

1.

03 ngày

5 triệu

2 triệu

2.

01 ngày

7 triệu

2 triệu

3.

08 giờ

11 triệu

3 triệu

4.

06 giờ (**)

12 triệu

3 triệu


4. Bảng giá áp dụng cho quan hệ huyết thống theo dòng mẹ phân tích ADN ti thể.

 TT

Thời gian (*)

 Lệ phí cho 2 mẫu (VNĐ) 

Thêm mẫu thú 3 (VNĐ)

1.

07 ngày

5 triệu

1,5 triệu

2.

05 ngày

8 triệu

2 triệu

3.

03 ngày

10 triệu

2 triệu

 

Lưu ý                                                                                     

 

» Giá trên áp dụng đồng giá đối với các mẫu tóc, máu và mẫu tế bào niêm mạc miệng.

» Nếu mẫu làmẫu cuống rốn, móng tay, bàn chải đánh răng, kẹo cao su, đầu mẩu thuốc lá, thì cộng thêm 5 trăm ngàn đồng / trường hợp.