DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN

 

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Viện Khoa học hình sự tại Hà Nội: 0989.73.74.76 - 04.38583981

Phân Viện Khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng: 0972.616.111

Phân Viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh: 0922.636.878
 

Khách hàng có thể thu mẫu trực tiếp theo hướng dẫn rồi gửi cho chúng tôi hoặc đến thu mẫu trực tiếp tại 03 Trung tâm.

 

STTTênMô tảTải về
1Mẫu đơn đề nghị giám định gen ADN
  • Mẫu đơn đề nghị xét nghiệm ADN
2Bảng giá
  • Bảng giá chi tiết các danh mục