DỊCH VỤ

CHỈ TỪ 3 TRIỆU CHO XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG CHA - CON1. Xác định huyết thống cha con:

Dịch vụ xét nghiệm ADN:

Xác định mối quan hệ huyết thống cha mẹ với con tại Trung tâm giám định ADN – Viện Khoa học hình sự cam kết: Nhanh chóng  - chính xác và đảm bảo bí mật thông tin.

Chúng tôi sử dụng một trong những xét nghiệm quan hệ cha con chất lượng cao nhất, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để xác định một mối quan hệ sinh học giữa một người cha giả định một người con. Phân tích trong thực hiện bằng cách sử dụng 16 hoặc 27 chỉ số di truyền.

Bộ gen của một cá thể là một sự kết hợp các gen một nửa có nguồn gốc từ bố, một nửa có nguồn gốc từ mẹ và như là một dấu vân tay ADN, nó có ý nghĩ rất lớn trong việc xác định huyết thống cha, mẹ -  con hoặc truy nguyên cá thể trong những vụ án hình sự. Hầu như tất cả các loại của các tế bào trên cơ thể đều có thể được sử dụng để phân tích ADN vì tất cả các tế bào đều có chứa chính xác cùng một trình tự ADN như nhau.

 

2. Phân tích Siblingship
 

Thuật ngử Siblingship để chỉ phương pháp phân tích ADN nhằm xác định khả năng hai cá nhân có phải là hai anh chị em ruột hay không.

Có hai loại phân tích siblingship:
- Phân tích siblingship đầy đủ (Full Siblingship): là việc phân tích 2 cá thể có phải do cùng một cặp bố - mẹ sinh ra hay không, mà hoặc bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ đều đã mất hoặc không thể lấy mẫu được.
- Phân tích siblingship ½ (Half siblingship) là việc phân tích 2 cá thể có phải do cùng một bố hoặc mẹ sinh ra hay không, mà hoặc bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ đều đã mất hoặc không thể lấy mẫu được, đa số trường hợp là chứng minh có cùng một mẹ hay không?.

Kiểm tra Siblingship được sử dụng để cung cấp thêm bằng chứng của mối quan hệ gia đình trong các tình huống hợp không có mẫu của người cha giả định để phân tích mối quan hệ huyết thống cha con. Kiểm tra Siblingship được cũng được sử dụng trong việc kiểm tra các thành viên gia đình của một người được nhận làm con nuôi hoặc anh, chị, em ruột người bị thất lạc khi chưa đủ tuổi để nhớ hoặc không thể nhớ những ký ức trước đây.
Dịch vụ của chúng tôi là nhanh chóng và bí mật, kết quả là chỉ 1-5 ngày làm việc.

Chúng tôi sử dụng bộ kit Identifiler Plus cùng hệ thống máy móc đồng bộ của hãng ABI - Mỹ được thống nhất trên hầu hết những phòng thí nghiệm ADN pháp lý trên thế giới.


Với bộ kit Identifiler Plus, chúng tôi phân tích 16 locus (gen) của các phân tử ADN nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau để xác định chính xác hai người có quan hệ huyết thống cha (mẹ) - con hay không.