BÁO CHÍ VIẾT VỀ CHÚNG TÔI

CHÚC MỪNG 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CSND


Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân luôn đóng một vai trò rất quan trọng để bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, góp phần đưa cách mạng giành thắng lợi. Là một bộ phận của ngành Công an, ra đời từ Cách mạng Tháng Tám 1945, trong suốt chặng đường vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, của Bác Hồ, sự giúp đỡ của nhân dân, Cảnh sát nhân dân cùng các lực lượng khác đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

 

Ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được thành lập. Ở Bắc Bộ có Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng; ở Trung Bộ có Sở Trinh sát và ở Nam Bộ có Quốc gia tự vệ cuộc. Ngay sau khi được thành lập, các tổ chức cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng liêm phóng trấn áp các đối tượng và tổ chức phản ánh cách mạng, lưu manh côn đồ, khắc phục tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự trị an ở các thành phố, thị xã, góp phần bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, công sở. Chính quyền dân chủ nhân dân đã thành lập, nhưng nhiệm vụ của công an chưa được phân định rõ ràng. Để xác định rõ nhiệm vụ và tổ chức lại bộ máy công an trong giai đoạn mới, ngày 12/5/1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 5-CT/TW Về nhiệm vụ và tổ chức công an, quy định Nha Công an ở trong Bộ Nội vụ, trong đó có: “Bộ phận phụ trách công việc trị an hành chính” - đây là tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày nay.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngành công an đã thành lập Ban công an tiền phương nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận để trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch. Lực lượng Trị an hành chính được huy động số lượng lớn tham gia công tác bảo vệ, tăng cường củng cố các đồn, trạm trên các trục đường giao thông, các bến bãi, kho tàng ở vùng trọng điểm địch thường xuyên đánh phá, những nơi có bộ đội, đoàn dân công đi qua hoặc trú quân. Lực lượng Trị an hành chính vừa trực tiếp tham gia chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch, vừa tổ chức đấu tranh mạnh mẽ trấn áp tội phạm, phát hiện bắt giữ xử lý nhiều vụ trộm cắp tài sản hàng hóa, lương thực trên đường vận chuyển ra chiến dịch, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hòa bình lập lại ở miền Bắc, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới, tiến hành hai nhiệm vụ: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ở miền Bắc, lực lượng Trị an hành chính đã đẩy mạnh các biện pháp quản lý hành chính như: phát động quần chúng nhân dân giao nộp, thu gom vũ khí, vật liệu nổ; đăng ký hộ khẩu, phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh chống âm mưu và hoạt động gây rối, bạo loạn ở một số địa phương; triệt phá các tổ chức phản động, thổ phỉ; điều tra khám phá những tổ chức gián điệp do địch cài lại. Bước sang thời kỳ mới, căn cứ tình hình, nhu cầu ngành công an và để đấu tranh chống phản cách mạng, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, ngày 28/7/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 982/TTg về việc thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an. Lực lượng Trị an hành chính các cấp từ đây đổi tên là lực lượng Cảnh sát nhân dân, đánh dấu mốc quan trọng trưởng thành về mặt tổ chức của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Để tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, ngành công an đã nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Nhà nước ban hành Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố hai pháp lệnh trên. Việc ban hành hai pháp lệnh này là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc toàn diện về mọi mặt của lực lượng Cảnh sát nhân dân và tạo nền tảng pháp lý xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, là công cụ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng vai trò nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước tiến lên chính quy, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Từ đó, ngày 20/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam./.