DỊCH VỤ

GIÁM ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

I. THỦ TỤC


     - Thân nhân liệt sỹ mang mẫu xương trực tiếp đến Viện khoa học hình sự.
     - Điền thông tin vào giấy xin xét nghiệm ADN từ mẫu hài cốt và mẫu so sánh
     - Nộp lệ phí giám định.
     - Lấu mẫu của thân nhân (mẫu máu).
 
II. HƯỚNG DẪN THU MẪU HÀI CỐT


A. Mẫu hài cốt:
  - Lấy 1 -2 răng còn nguyên vẹn của bộ hài cốt, nếu không còn răng thì:
  - Lấy các mẩu xương còn lại của bộ hài cốt như xương đùi, cánh tay, bả vai...,  nguyên vẹn và cứng chắc nhất (kích thước tối thiểu 3cm x 3cm).

     Sau khi nhận kết quả giám định, thân nhân sẽ nhận lại mẫu xương răng còn lại,  cả mẫu xương răng sau khi giám định.


 B. Mẫu thân nhân liệt sỹ để so sánh

      Người lấy mẫu ADN để làm đối chứng phải là người có quan hệ huyết thống (giả định) theo dòng mẹ: Bà ngoại, mẹ, dì, chị gái em gái của mẹ và các con gái của họ, các anh chị em ruột....Như theo sơ đồ bên, tất cả các người có dấu chấm là người có quan hệ và có thể lấy mẫu.
 Để trả lời thêm bất kỳ câu hỏi của bạn, hãy gọi cho chúng tôi: Số điện thoại: 0989.73.74.76 – Trực 24/7.