DỊCH VỤ

LÀM THẺ ADN CÁ NHÂN

Việc ai đó có một bản đồ ADN hệ Identifiler (Mỹ) theo chuẩn quốc tế và tương thích với gần như tất cả các phòng thí nghiệm xét nghiệm ADN tư pháp trên thế giới giúp người đó:

Thuận tiện trọng việc xác định mối quan hệ huyết thống cha - mẹ - con với bất kỳ một người thứ 2 nào khác mà không phải làm lại mẫu của người đó, hơn nữa việc so sánh có thể tự người đó tiến hành mà không có một người thứ 3 nào biết.

Tránh việc bị khai quật nhằm xác định quan hệ huyết thống khi người đó đã qua đời.

 Xác định chính xác danh tính trong những tai nạn không mong muốn như: lũ lụt, hỏa hoạn, khai thác khoáng sản, vận tải biển, vận tải hàng không....