Văn bản pháp luật

Văn bản về chuyên môn
Đăng ngày : 25-01-2013
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” - Phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”
Văn bản chế độ chính sách
Đăng ngày : 25-01-2013
Nhóm Văn bản chế độ chính sách gồm có Quyết định 74-2009.QĐ-TTg,Thông tư liên tịch 09-2010,Thông tư 02-2009
Luật giám định tư pháp và Luật Công an nhân dân
Đăng ngày : 25-01-2013
Gồm có 2 bộ luật về : LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP và LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN do Quốc hội ban hành Luật giám định tư pháp và quy định về Công an nhân dân

Hỗ trợ trực tuyến

Trung tâm phân tích gen (ADN) tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 99 đường Nguyễn Tuân
Quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội.
Tel: 04.3858.3981
Hotline: 0989.73.74.76

 

Trung tâm phân tích gen (ADN) tại đà nẵng
Địa chỉ: đường Đô Đốc Lân
Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Tel: 0511.3668.616  -  0511.6272.686
Hotline: 0972.616.111

 

Trung tâm phân tích gen (ADN) tại TP.HCM
Địa chỉ: Số 258, đường Nguyễn Trãi, Q. I, TP Hồ Chí Minh.
Tel: 069.36169
Hotline: 0922.636.878

 

 

Video

    Phá án

 

 

Thống kê tuy cập